Dnes je 22. 01. 2021 Svátek má Slavomír
Přeskoč na navigaci

Navigace

O naší jednotce

Ze současnosti

V současné době je naše jednotka zařazena do územního poplachového plánu jako JPO 2. Velitelem jednotky je od listopadu 2003 pan Martin Apolen. Naším zřizovatelem je město Kadaň které o nás velmi dobře pečuje. Sloužíme zde nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu po dvanáctihodinových směnách. Jednotka je složena z dvanácti dobrovolných členů a šesti zaměstnanců zajišťujících obsazení směny v minimálním početním stavu tvořeném spojařem, velitelem družstva a strojníkem. Provádíme fyzicky a psychicky náročnou práci, pomáháme svým spoluobčanům v tísni, zachraňujeme lidské životy, zvěř a majetek před požáry, nehodami a živelnými pohromami. Bráníme bezpečnost našeho města.

Členové výjezdové jednotky a zaměstnanci se v rámci osobní přípravy zdokonalují cvičením pořádaném v rámci naší jednotky a vzájemným proškolením v oblasti taktiky zdolávání požárů a živelných pohrom ale také bojového řádu. Velitelé družstev se pravidelně účastní školení velitelů družstev pořádaném Hasičským záchranným sborem ČR, kde jsou seznamováni s novinkami a změnami ve vyhláškách a zákonech spojených s požární ochranou a prevencí. Strojníci naší jednotky periodicky absolvují základní kurz, strojnický kurz. Díky své odborné přípravě a hlavně technickému vybavení jednotky zajišťujeme svému městu ochranu na profesionální úrovni.

Ústředna je vybavena dvěma pevnými linkami ISDN, mobilním telefonem, CB vysílačkou a novou základnovou vysílačkou Motorola. Dalších pět nových přenosných radiostanic Motorola jsou k dispozici hasičům, strojníkovi a veliteli družstva. Samozřejmě jsme také vybaveni nahrávacím zařízením zaznamenávajícím veškeré radiové i telefonní relace se základnou. Na ústředně i v kanceláři velitele jednotky jsou počítače připojené k sítí internet. Velitel družstva má při zásazích a cvičení k dispozici novou Sony kameru určenou ke zdokumentování jednotlivých zásahů a tvorbě podkladových materiálů a fotek.

Máme zde malý posilovací kout s několika činkami, zasedací místnost, kuchyňku s denní místností, ložnici, šatny a samozřejmě dvě koupelny. Momentálně na našem dvoře probíhá výstavba nových garáží se šesti výjezdy, odsáváním kouře a moderními vraty. Po dokončení výstavby garáží připravujeme také instalaci lezecké stěny.

O bezpečnost a komfort hasičů při zásahu je s velkou mírou pečováno značkovým vybavením a oděvem. Hasiči jsou vybaveni zásahovými obleky Deva určenými pro prvotní zásahy u požárů, dopravních nehod atd., a obleky Deva určeným k déle trvajícím zásahům, živelným pohromám atp.. Přilbami Gallet a rukavicemi Rossenbauer. V srpnu 2004 jsme byli vybaveni kompletní dýchací technikou společnosti Meva. Máme zde 10 dýchacích přístrojů, 20 náhradních celokompozitních láhví, kompresor a hlavně každý je vybaven svou vlastní maskou.

Děkujeme:

Město Kadaň Severočeské Doly a.s. Keramost a.s., Kadaň
 
WebZdarma.cz

Created by Michal Petrek © 2008

odkazy: Auto inzerce  Inzerce zdarma  Tvorba www stránek  Web levně  Tvorba Webu


WebZdarma.cz