Dnes je 22. 01. 2021 Svátek má Slavomír
Přeskoč na navigaci

Navigace

Zákony a vyhlášky

Seznam platných právních předpisů na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilního nouzového plánování.


Zákony

č.133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
č.239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
č.240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády

č.463/2000 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb.

Vyhlášky

č.49/2003 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
č.380/2002 Sb.Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
č.246/2001 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č.247/2001 Sb.Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
č.324/2001 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb.
č.87/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
č.383/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
č.202/1999 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
č.255/1999 Sb.Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

WebZdarma.cz

Created by Michal Petrek © 2008

odkazy: Auto inzerce  Inzerce zdarma  Tvorba www stránek  Web levně  Tvorba Webu


WebZdarma.cz